Nơi mua sắm mà bạn chọn để đến mua sắm hàng hóa phải đạt yêu cầu như thế nào? Những nơi khó tìm, khó khăn đi lại vì xa xôi cách trở chắc chắn sẽ làm phiền