Có lẽ những người chơi thể thao là những người biết hiểu công dụng và lợi ích của một chiếc đồng hồ bấm giờ nhất. Khi chiếc đồng hồ bấm giờ là chiếc đồng hồ đeo tay