Trên chặng hành trình chất lượng và phong cách của mình, đồng hồ G Shock có chống nước không là một trong những thắc mắc mà không ít người tiêu dùng đưa ra. Đó chính là không