Bên cạnh câu chuyện chất lượng thì đồng hồ G-Shock mẫu mới nhất còn cập nhật sức nóng của mình từ sức hút thời trang. Thổi bùng nguồn năng lượng chính là vẻ đẹp tận hưởng đáng